Valrörelse 2018

Till alla medlemmar i Miljöpartiet Umeå                                2017-11-13

Information om hur MP Umeås lista till val av kommunfullmäktige kommer tas fram

Vid ett extra årsmöte 2017-11-05 antog Miljöpartiets lokalavdelning i Umeå en reviderad skrivning av "Regler för nomineringsprocessen och valsystemet för Miljöpartiet i Umeå". Bl.a. innebar förändringen att "nomineringsprocessen utökas från november till november-januari", dvs nomineringstiden kan vara när som helst under november-januari. 

Följande information utgår från nu gällande regler, och ersätter den information som skickades ut 170915. 
Nomineringsreglerna finns här: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B5QlF7kb37uMMEliX2NMY2xQUWs

Steg 1. Nominering
Mellan 15 november och 15 december 2017 har alla medlemmar i Miljöpartiet i Umeå rätt att kandidera eller nominera någon till kommunfullmäktigevalsedeln. Kandidaturen/Nomineringen sker genom att fylla i Google-formuläret https://goo.gl/forms/CU8To8ftQkOpYwSk2 
Sena nomineringar, dvs efter 15 december, är enligt Nomineringsreglerna §4 Tillägg 4B inte möjliga.


Steg 2. Beredning
Valberedningen gör intervjuer med de nominerade och genomför allt det arbete som kan utgöra underlag för att lägga ett förslag.

Steg 3. Information 
Senast 11 februari 2018 skickas det ut information till alla medlemmar med en fullständig lista över alla kandidater, och eventuella skriftliga presentationer, samt valberedningens förslag med motiveringar.

Steg 4. Mingelmöte
MP Umeå ordnar en träff där alla medlemmar är välkomna att komma och bekanta sig med de miljöpartister som kandiderar till kommunfullmäktige. Den beräknas äga rum första veckan i mars. Inbjudan kommer när tiden närmar sig.

Steg 5. Medlemsomröstning
Under perioden 25 februari - 6 mars kan alla röstberättigade rösta i en beslutande medlemsomröstning. Vidare detaljer om hur detta går till skickas ut med informationen i Steg 3.

Steg 6. Justeringar
Sedan röstresultatet räknats samman och presenterats för medlemmarna, kommer listan justeras enligt Miljöpartiets regler om könskvotering och andra principer enligt Nomineringsreglerna §10 p.5.

Steg 7. Fastställande och anmälan
Senast den 10 mars kommer ett årsmöte hållas för att fastställa valsedeln. 
Den färdiga listan anmäls hos länsstyrelsen senast 2018-04-10.

Om det är något som är oklart kan du skicka e-mail till: umea-valberedning@mp.se  eller ringa 070-656 09 74.

Låt oss engagera oss för ett gott val!

Valberedningen för Miljöpartiet i Umeå


Miljöpartiet de gröna Umeå
e-post: umea@mp.se
www.mp.se/umea