Valrörelse 2018

2017-09-15
Till alla medlemmar i Milj
öpartiet i Umeå
Information angående framtagandet av kommunfullmäktigevalsedeln

Med anledning av nästa års kommunval ska Miljöpartiet i Umeå börja arbetet för att ta fram en kommunfullmäktigevalsedel. Processen kommer att gå till på följande sätt:

Steg 1:
Mellan 16 och 30 november 2017 har alla medlemmar i Miljöpartiet i Umeå rätt att kandidera eller nominera någon till kommunfullmäktigevalsedeln. Nomineringen sker genom att kandidaturen/nomineringen skickas till valberedningen för Miljöpartiet i Umeå på följande e-mailadress:  umea-valberedning@mp.se . Sena nomineringar, dvs efter 30 november, är enligt "Regler för nomineringsprocessen och valsystemet för Miljöpartiet i Umeå" (Tillägg 4B) inte möjliga.   

Steg 2:
Efter nomineringsperiodens slut, dvs 30 november 2017, påbörjar valberedningen för Miljöpartiet i Umeå sitt arbete för att ta fram ett förslag till en kommunfullmäktigevalsedel. Valberedningens förslag, valberedningens motivering samt en lista över alla kandidater ska presenteras senast två veckor innan Valkonferensen.

Steg 3
P
å en Valkonferens, som ska hållas senast april nästa år, behandlas valberedningens förslag.
Valkonferensen kommer att utg
å ifrån de riktlinjer som finns i Regler för nomineringsprocessen och valsystem" som antogs av årsmötet i våras. Det är Valkonferensen som slutgiltigt beslutar om utformningen av kommunfullmäktigevalsedeln.

Om det är något som är oklart kan du skicka e-mail till: umea-valberedning@mp.se 


Vänligen

Valberedningen för Miljöpartiet i Umeå