Organisation

Vi har totalt 53 uppdrag i Umeå kommun (varav vissa är kopplade till ett annat uppdrag och alltså måste besättas av samma person), som 20 personer delar på. Läs gärna mer på kommunens hemsida om den politiska organisationen i Umeå.

Lokalorganisationens organ består av årsmöte, extra årsmöte, medlemsmöte, styrelsen, de förtroendevalda, valberedningen och revisorerna. För mer information om de olika organens funktion se stadgarna.

Listan uppdaterad 2017-11-20

Interna Förtroendeuppdrag

Interimistisk styrelse, utsedd av partistyrelsen

Mejladress: umea-ledningsgrupp@mp.se

OrdförandeMax Troendlé.

Övriga ledamöter: Janine Alm Ericson, Anton Nordqvist, Peter Ristikartano

Ledamöter i styrelsen valda av årsmötet

Valberedningen
mejladress: umea-valberedning@mp.se

Håkan Joëlson - sammankallande
Rosanna Ekman Lothian - ordinarie
Anders Rålin - ordinarie
Katrin Wissing (adjungerad)

Revisorer
Thomas Frtiz 
Marléne Tamlin (extern)
Externa Förtroendeuppdrag

Kommunstyrelsen
Gabriel Farrysson - ersättare

Kommunstyrelsens AU
Gabriel Farrysson - ersättare

Kommunfullmäktige
Nasser Mosleh - gruppledare
Gabriel Farrysson
Malin Forss
Mia Winroth - ersättare
Thomas Fritz   - ersättare

KF Valberedning
Nasser Mosleh

Malin Forss - ersättare


Nämnder

Byggnadsnämnden
Alireza Mosahafi - 2:e vice ordförande
Gabriel Farrysson - ersättare


Fritidsnämnden
Malin Forss
Mia Winroth 
- ersättare

För- och  grundskolenämnden
Alice Nikmanesh
Morgan Flank
- ersättare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Thomas Fritz
Solomon Tesfalidet
- ersättare

Hälsorådet
Mia Winroth

Individ och  familjenämnden
Alice Nikmanesh
Emma Frennesson - ersättare

Kulturnämnden
Jennifer Forssell
Tayeb Hargani - ersättare

Miljö-    och   
hälsoskyddsnämnden

Simone Andersson 
Lennart Frostesjö - ersättare

Tekniska nämnden
Gabriel Farrysson
Julia Stuxgren
 - ersättare

Nämnder (forts)

Valnämnden 
Malin Forss
Thomas Fritz - ersättare

Äldrenämnden
Mia Winroth
- 2:e vice ordförande
Malin Forss
- ersättare

Äldrenämnden i Umeå AU

Mia Winroth


Utskott

Jämställdhetsutskottet
Malin Forss
Thomas Fritz - ersättare

Kommunstyrelsens personalutskott
Gabriel Farrysson - ersättare

Revision
Michael Teklemariam


Bolagsstyrelser

AB Bostaden i Umeå

Umeå Energi Elhandel AB.

Umeå Energi AB, Styrelse

Umeå Kommunföretag AB
Gabriel Farrysson - ers

Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB
(Vakin)
Thomas Fritz


Övriga uppdrag

Nämndemän i Umeå Tingsrätt

Özgül Nikmanesh

Iran Anna Lena Asgarian
Shaban Elgale

Regionförbundet
Västerbottens läns fullmäktige
(Region Västerbotten)
Alla representanter ser du här!