Organisation

Läs gärna mer på kommunens hemsida om den politiska organisationen i Umeå.

Lokalorganisationens organ består av årsmöte, extra årsmöte, medlemsmöte, styrelsen, de förtroendevalda, valberedningen och revisorerna. För mer information om de olika organens funktion se stadgarna.

Listan uppdaterad 2018-08-27

Interna Förtroendeuppdrag

Interimistisk styrelse, utsedd av PS

Mejladress: umea-ledningsgrupp@mp.se

OrdförandeMax Troendlé.

Övriga ledamöter: Janine Alm Ericson, Anton Nordqvist, Peter Ristikartano

Ledamöter i styrelsen valda av årsmötet

Valberedningen
mejladress: umea-valberedning@mp.se

Håkan Joëlson - sammankallande
Rosanna Ekman Lothian - ordinarie
Anders Rålin - ordinarie
Katrin Wissing (adjungerad)

Revisorer
Kristina Enholm (ordinarie)
Karla Escobar (ordinarie)
Lasse Brännström (ersättare)

Externa Förtroendeuppdrag

Kommunstyrelsen
Nasser Mosleh - ledamot
Gabriel Farrysson - ersättare

Kommunstyrelsens AU
Nasser Mosleh - ledamot
Gabriel Farrysson - ersättare

Kommunfullmäktige
Nasser Mosleh - gruppledare
Gabriel Farrysson
Morgan Flank
Elin Söderberg - ersättare
Solomon Tesfalidet - ersättare

KF Valberedning
Nasser MoslehNämnder

Byggnadsnämnden
Gabriel Farrysson - ersättare

Fritidsnämnden
Mia Winroth - ersättare

För- och  grundskolenämnden
Alice Nikmanesh
Morgan Flank
- ersättare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Solomon Tesfalidet - ersättare

Hälsorådet
Mia Winroth

Individ och  familjenämnden
Alice Nikmanesh
Emma Frennesson - ersättare

Kulturnämnden
Jennifer Forssell

Nämnder (forts)

Miljö- och    
hälsoskyddsnämnden

Lennart Frostesjö - ersättare

Tekniska nämnden
Gabriel Farrysson

Äldrenämnden

Mia Winroth - 2:e vice ordförande

Äldrenämnden i Umeå AU

Mia Winroth


Utskott

Kommunstyrelsens personalutskott
Gabriel Farrysson - ersättare

Revision
Michael Teklemariam


Bolagsstyrelser

AB Bostaden i Umeå

Umeå Kommunföretag AB

Övriga uppdrag

Nämndemän i Umeå Tingsrätt

Özgül Nikmanesh

Shaban Elgale

Regionförbundet
Västerbottens läns fullmäktige
(Region Västerbotten)