Kontakt

På Stadshuset arbetar vår Gruppledare Nasser Mosleh, som har sitt kontor in till höger om du går genom huvudentrén. Vi har ingen Politisk sekreterare och för närvarande ingen egen föreningslokal. Vi håller våra medlemsmöten på Umeå Folkets Hus, eller någon annan lämplig lokal (vi tar tacksamt emot förslag!). Vårt förråd finns i källaren av huset där "Viva Vägledning" håller till, i korsningen Sveagatan-Skolgatan.

Vår generella kontaktinformation:
Postadress: Umeå Stadshus (Skolgatan 31 A), 901 84 UMEÅ
E-post: umea@mp.se

Nasser Mosleh, gruppledare: nasser.mosleh@mp.se, 090-16 30 35, 070-699 01 34
Simone Andersson, ordförande: simone.andersson1@mp.se, 0730-22 88 50


Kontaktuppgifter för Ledningsgrupp, Valberedning, Kommungrupp osv hittar du under sidan Organisation.

Comments