Just nu

Här hittar du information om aktuella händelser i MP Umeå.

Hej medlem!

Skriver från tåget på väg hem från kongressen i Linköping, en spännande och givande kongress.

Vill veta mer om Kongressen, följ länken till hemsidan för partistyrelsens summering.

(länkadress https://www.mp.se/om/kongress)

(Bild från Isabellas öppningstal i plenum)

Delegationen från Västerbotten

(Bilden är från plenumsalen och visar delar av ombud, ersättare, observatörer från Umeå, Mazin, Farah, Alireza, John, Alice och Nasser)

Under tre dagar har delegationen debatterat och röstat på motioner, val av partistyrelse, val till EGP, träffar med nätverk och utvecklande seminarier. Möjligheten att dela erfarenheter och kunskaper har varit fantastiskt givande och vi har stått upp för Umeå och Västerbotten.

Vi försöker alltid vinna debatten och till höger försöker vårt ombud övertyga andra miljöpartister, att rösta på Julia Stuxgrens motion: att delar av vinsten från gruvdrift måste återges till kommunen och regionen som exploateras [red: egen tolkning].

Hälsningar,

John Vestergren

Kongressombud, Ledamot – Miljöpartiet de gröna i Umeå. 

Välkommen till MP Umeås:

Sommarfest

Vi hoppas just du vill fira in sommaren med oss och vi har bokat bord den 16/6 kl 17:00 på Älvtåets gröna ekokrog

Adress : Häradsvägen 50

Vi bjuder på maten!

Vi behöver din anmälan senast 4 juni !!

Skicka din anmälan till: linda-marie@amalthea.se

Då behöver vi också veta eventuell specialkost och allergier

Hoppas vi ses :-) Ledningsgruppen för mp Umeå


För den som vill lägga till kalendern direkt i sin egen, klicka på + i GoogleLoggan längst ner till höger (se först till att ha loggat in i Google bara)

Länk till MP Riks kallender: http://medlem.mp.se/just-nu/kalendariumKommande aktiviteter

Inbjudan till extra årsmöte

Härmed inbjuder Miljöpartiet i Umeå till ett extra årsmöte.


Datum: 4 juni 2017
Tid: 14.00–16.00
Plats: Folkets hus i UmeåFörslag till dagordning:

§1. Årsmötets öppnande
§2. Val av mötesordförande, en sekreterare, en justerare och två rösträknare
§3. Mötets behöriga utlysande
§4. Upprättande av röstlängd 
§5 Godkännande av dagordning

§6 Antagande av mötesregler (talartid max 2 min/talare, könsvarvad talarlista, tidsätta de olika punkterna i dagordningen, osv).

§7 Revidering av budgeten

§8 Ombuden till distriktsstämman

§9 Övrigt

§10 Mötets avslutande

På extra årsmötet ska bland annat ombud väljas till distriktsstämman (Västerbottens distriktsstämma). Detta sker år för år.

Alla som har förslag på ombud till distriktsstämman ska lämna sina förslag till valberedningen via (umea-valberedning@mp.se)  senast 15 maj.
Den som föreslås måste har blivit tillfrågad och accepterat nomineringen innan nomineringen skickas till valberedningen. 
kompletterande handlingar kommer att läggas på Google driv senaste 21 maj. Vid frågor kontakta umea@mp.seKommungruppen* möts en måndag varje månad, före Kommunstyrelsens möte, på Stadshuset, kl 18.00-21.00. Alla medlemmar är välkomna och har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

Här hittar du mötesdatum för alla kommunens beslutsinstanser.

*Kommungruppen består av vår förenings förtroendevalda ledamöter i fullmäktige, kommunala nämnder och styrelser.


För utförligare information om kommunikationsplattformen och hur du skaffar inloggning, vänligen se länets infosidor Medlemsinfo - Kommunikation eller Google Apps for Works MPAC info. Ansöker du från ett mejlkonto vi inte har i medlemsregistret kan ansökan om inloggning ta längre tid behandla.