Just nu

Här hittar du information om aktuella händelser i MP Umeå och även till viss del MP Västerbotten. 

För den som vill lägga till kalendern direkt i sin egen, klicka på + i GoogleLoggan längst ner till höger (se först till att ha loggat in i Google bara)

Länk till MP Riks kallender: http://medlem.mp.se/just-nu/kalendarium

Kommande aktiviteter:
Kommungruppen* möts en måndag varje månad, före Kommunstyrelsens möte, på Stadshuset, kl 18.00-21.00. Alla medlemmar är välkomna och har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

Här hittar du mötesdatum för alla kommunens beslutsinstanser.

*Kommungruppen består av vår förenings förtroendevalda ledamöter i fullmäktige, kommunala nämnder och styrelser.


För utförligare information om kommunikationsplattformen och hur du skaffar inloggning, vänligen se länets infosidor Medlemsinfo - Kommunikation eller Google Apps for Works MPAC info. Ansöker du från ett mejlkonto vi inte har i medlemsregistret kan ansökan om inloggning ta längre tid behandla.