Just nu

//Till alla medlemmar i MP Umeå//

Hej!

Våren nalkas, och som alltid är det då dags för årsmöte. På årsmötet kommer vi göra det man vanligtvis gör på ett årsmöte, och utöver det göra fyllnadsval till en del nämndsuppdrag. Det kommer även finnas tillfälle att ställa frågor till interimsstyrelsen om partistyrelsens beslut om valsedeln till Umeå kommun.

En mapp där alla handlingar kommer vara upplagda senast 1/4 finns här:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IozmepGuHAmXA48pV9fsBU_nttC8vvC8

Datum: söndag 8 april 2018
Tid: 09:00 – senast 15:30
Plats: Sveasalen, Ordenshuset IOGT-NTO Umeå, Skolgatan 48, Umeå

Anmälan till årsstämman sker här: https://goo.gl/forms/wPQ1PWg1bR7Y220F3

För frågor och annat, tveka inte att kontakta mig på max.troendle@mp.se eller 072-531 75 27

Med vänliga hälsningar, 
Max Troendlé
Ordförande i interimstyrelsen för MP Umeå och MP Västerbotten
Ledamot i partistyrelsen--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utskickad länk till val för Umeå kommunlista blev fel. Här är korrekt länk
Mer information om EasyVote finns på 
http://vasterbotten.medlem.mp.se/easyvote

Här hittar du information om aktuella händelser i MP Umeå.

Hej alla medlemmar i Mp Umeå!

På senaste workshop/medlemsmöte så beslutade mötet att allt underlag som presenterats och protokollen ska skickas ut till alla medlemmar. 

Ni hittar alla handlingarna genom att klicka på länken här: underlag

Kommande workshop/medlemsmöte med tema valmanifest
28/11 kl.18-20
6/12 kl.18-20
Kom på ett mötena, Just din input behövs!
Den 6/12 avrundar vi med gott Julfika med glögg och lussebullar.
Plats: Stadshuset Umeå Kommun
PS!
Den 3/12 är det skyltsöndag på stan så då passar vi på att bjuda på Glögg och Pepparkakor kom gärna och hälsa, ,medverka, mingla och hjälpa till med medlemsvärvning!

På uppdrag av Styrelsen för Mp Umeå 

Med vänliga hälsningar,
Gabriel Farrysson, organisationsutvecklare och politisk sekreterare MP UmeåMiljöpartiet de gröna Umeå 
e-post: umea@mp.se
www.umea.medlem.mp.seVarmt välkommen till Mp Umeås workshops med tema Valmanifest!
Där vi samtalar, Brainstormar och planerar Valmanifest i trevlig samvaro inför kommande val.

Tema: Valmanifest

Plats: Stadshuset i Grimman

#1 den 31/10 kl.18-20

#2 den 8/11 kl.18-20

#3 den 28/11 kl.18-20

#4 den 6/12 kl.18-20


Kom på ett eller alla möten, just Din input behövs!

Den 6/12 avrundar vi med gott Julfika med glögg och lussebullar 

PS: Den 3/12 är det Skyltsöndag på stan så då passar vi på att bjuda på Glögg och Pepparkakor kom gärna och hälsa, medverka, mingla och hjälpa till med medlemsvärvningen!

Ett nytt stycke brödtext här.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen för Mp Umeå

Kallelse och dagordning till extra årsmöte, Miljöpartiet i Umeå

Med anledning av inkomna synpunkter och efter dialog med riksorganisationen inbjuder styrelsen för Miljöpartiet i Umeå härmed till ett extra årsmöte för att behandla revidering av stadgan och revidering av reglerna för nomineringsprocessen.
Enligt §5 i stadgan får endast de punkter som finns med på dagordningen/kallelsen behandlas.

Enligt stadgans §5 kan extra årsmöte kallas med minst två veckors varsel.
Härmed inbjuds alla medlemmar i Miljöpartiet i Umeå till extra årsmöte datum 5 november
Motion om de frågor som finns på dagordningen ska ha inkommit till styrelsen senast 24 oktober. , dvs en vecka innan extra årsmötet.

 

Här nedan finns förslag till dagordning för extra årsmötet.


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Förslag till dagordning för extra årsmöte för MP-Umeå

 

Datum och tid: söndag den 5 november kl:13-16

Plats: Folkets hus i Umeå

 

Förslag till dagordning:
1. Extra årsmötets öppnande.

2. Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare och justerare).
3. Fastställande av mötets behöriga utlysande.

4. Fastställande av röstlängden.

5. Fastställande av dagordning.

6. Antagande av vissa mötesregler:

Könsvarvade talartider, max 2 minuters talartid per inlägg, de som ej talat får förtur framför de som talat, yrkanden läggs skriftligen, mm.

7. Proposition och eventuellt motioner om revidering av stadgan.
8. Proposition och eventuellt motioner om revidering av regler för nomineringsprocessen.
9. Övriga frågor

(Informationspunkter. Inga beslut får fattas under denna punkt)
11. Extra årsmötets avslutande

Propositionerna finns tillgänglig på Google driv

 __________________________________________________________________________

Styrelsens förslag till fyllnadsval till valberedning finns tillgänglig på Bilaga om fyllnadsval till valberedningen

Inbjudan till extra årsmöte för Miljöpartiet i Umeå

 

Härmed inbjuder Miljöpartiet i Umeå till ett extra årsmöte.


Datum: lördag den 21 oktober 2017
Tid: 13.00–15.00
Plats: Folkets hus i Umeå

 

Förslag till dagordning:

§1. Årsmötets öppnande
§2. Val av mötesordförande, en sekreterare, en justerare och två rösträknare
§3. Mötets behöriga utlysande
§4. Upprättande av röstlängd 
§5 Godkännande av dagordning

§6 Antagande av mötesregler (talartid max 2 min/talare, könsvarvad talarlista, tidsätta de olika punkterna i dagordningen, osv).

§7 Styrelsen presenterar sitt förslag till sammankallande för valberedningen.

§8 Behandling och beslut om val av sammankallande för valberedningen.

§9 Övrigt.

§10 Mötets avslutande

OBS!

På extra årsmötet ska sammankallande för valberedningen väljas.  Alla som har förslag på sammankallande för valberedningen uppmanas att skicka sitt förslag till styrelsen för Miljöpartiet i Umeå ( umea-ledningsgrupp@mp.se ) senast 30 september. Den som föreslås måste har blivit tillfrågad och accepterat nomineringen innan nomineringen skickas till styrelsen. 

Information angående framtagande av kommunfullmäktigevalsedeln hittar in under fliken Valrörelse 2018. 

Käre medlem.

Aldrig innan har vi haft så mycket gröna framgångar som nu i Umeå kommun, Miljöpartiet

Umeå är med och styr i Umeå och den röd-gröna koalitionen har tagit ett ansvar för våra

medborgare, för skolan och välfärden, för miljön och framtiden. Vi har under mandat

perioden har många gröna framgångar, nu är bollen i rullning och det är viktigt att vi ser till

att hålla momentet gående. Efter vårt partis framgångar och det ökade politiska ansvaret

är det nu viktigt att vi samlas och tillsammans utformar det valmanifest vi gemensamt ska

gå till val med 2018. Det är viktigt att vi nu samlas, utvecklar vår politik och hur vi bäst ska

förverkliga våra frågor i det politiska rummet.

Miljöpartiet Umeås gruppledare skulle tillsammans med kommungruppen vilja bjuda in alla

medlemmar att delta i detta arbete, vi kommer att bilda fem arbetsgrupper som kommer att

ansvara att ta fram ett underlag för de fem fokus områden inom kommunen.

-Miljö&Hållbarhet

-Social&Omsorg

-Fritid&Kultur

-Skola

-Samhällsplanering&Bygg

Anmälan: Till politisk sekreterare på gabriel.farrysson@mp.se senast den 30 september

2017 per mail. Ange namn och kontakt uppgifter, skriv gärna vilket eller vilka arbetsgrupper

Ni skulle vilja delta.

Gröna Hälsningar

Nasser Mosleh. Gruppledare Miljöpartiet De Gröna Umeå

Nyhetsbrev från kommungruppen

Nu har vi i MP Umeå smygstartat höstens värvningskampanj. Här är vi på Renmarkstorget i Umeå där vi har pratat grön politik. En riktigt bra dag med många intressanta möten och bra diskussioner. Det märks att vår gröna politik fått genomslag hos invånarna i Umeå. Vi kommer köra fler värvningskampanjer under hösten, hör av Er om Ni vill delta.
(På bilden från vänster: Nasser Mosleh, John Vestergren, Gabriel Farrysson)


Hej vänner.

Nu har höstterminen dragit igång på allvar efter sommaren, jag hoppas Ni alla haft en bra sommar fylld av glädje och kvalitet tid. Aldrig innan har vi i miljöpartiet haft så gröna framgångar som nu, under mandatperioden har vår gröna politik verkligen fått genomslagskraft och vi kan dagligen se resultatet av detta. I våras antogs MP&S gemensamma budget vilket vi nu börjar se de första resultaten av, vi har ett gediget arbete framför oss, men tillsammans har vi och vi kommer fortsätta göra skillnad.

Utifrån de antagna målen från vår budget börjat vi nu se påtagliga förändringar inom miljöarbetet inom kommunens verksamheter. Nya strategier och policys tas fram för energiomställningen, resursförbrukningen inom våra egna lokaler. Vi fortsätter att leverera fossilfri energi och el till Umeå. Och inom ramen för cirkulär ekonomi utarbetar tekniska förvaltningen återanvändning av inventarier och minska användandet av plaster i syfte att minska kostnader såväl som klimat och miljöpåverkan. En av de mest spännande policydokumenten som jobbas med nu är arbetet med att Umeå kommuns transportflotta ska bli fossilfri, detta har vi från kommungruppen sida kämpat för länge och det känns riktigt spännande att vi börjar se resultat.

Med MP i styrande position i Umeå kommun kan vi gröna stolt skryta om att efter mycket hårt arbete så har vi fått igenom omfattande satsningar inom kollektiv trafiken med fler turer och antal resenärer har ökat markant. Vi i Umeå kan nu säga att vi har en helt fossilfri bussflotta inom lokaltrafiken. Detta är något vi alla ska vara riktigt stolta över.

Vår röd-gröna regering har lagt den grönaste budgeten någonsin. Med MP i regeringen har vi lagt fram de största budgetpropositionerna någonsin i svensk historia. Detta ger oss också de verktyg som vi behöver lokalt för att vi ytterligare gröna framgångar.

Ett stort tack till kommungruppen för det arbete Ni alla utför, ett stort tack också till alla medlemmar för Era engagemang och inspel. Vår gröna politik har bra genomslag, det är viktigt att vi alla tillsammans jobbar för en hållbar framtid och det känns riktigt bra att vi i Miljöpartiet kan leverera mer grön politik till Umeåborna än någonsin. Vi röd-gröna tar ansvar för välfärden, skolan och klimatet. Vi ser till att ta ansvar idag för framtiden.

Gröna Hälsningar

Nasser Mosleh. Gruppledare Miljöpartiet De Gröna Umeå


Gröna framsteg för Umeå 

Hej kära vänner, på senaste kommunfullmäktige antogs Miljöpartiets och Socialdemokraternas gemensamma budget i sin helhet. Umeå är en stad i tillväxt och med detta medföljer viss växtvärk, jag är glad att vår kommungrupp genom ett bra samarbete med socialdemokraterna lyckats att säkra de verksamheter inom kommunen som står inför de största utmaningarna och har störst behov. I vår gemensamma budget investerar vi ytterligare i för och grundskolan så dem kan stärka och utveckla sina verksamheter. Vi investerar ytterligare också i familj och individnämnden där vi stärker arbetet för dem som lever i utsatta livssituationer, barn och unga som lever med psykisk ohälsa samt barn fattigdomen, vi tar också ytterligare krafttag mot mäns våld mot kvinnor. Vi sätter välfärden och skolan i fokus.

I vår gemensamma budget innehåller flera avgörande miljösatsningar som kommer att stärka Umeå som stad och våra medborgare. Vi kommer satsa på mer hållbar infrastruktur och ladd-infrastruktur, vi kommer jobba vidare med att ta mer utrymme från bilen och ge den till cykel och kollektivtrafik.  Vi kommer med vår budget stärka om hur vi effektiviserar, använder och förbrukar våra resurser, detta blir också påtagligt inom miljöarbetet, vi satsar på en energiomställning, det är viktigt att vi fortsätter att kunna leverera fossilfri energi och el till Umeå och att vi gör de nödvändiga satsningar som behövs för att minska på energi användningen inom våra egna lokaler och fastigheter. Vi kommer också prioritera det strategiska miljöarbetet och stärka miljökompetensen samt att inom ramen för cirkulär ekonomi utarbeta ett system för återanvändning av inventarier och minska användandet av plaster i syfte att minska kostnader såväl som klimat och miljöpåverkan.

Under våren har vi kommungruppen jobbat med att det utbyte av konstgräs som planeras av fritid på vissa platser inom Umeå kommun, vi jobbar aktivt med att detta ska ske med konstgräs som inte innehåller mikroplaster utan istället ersätt dessa med andra organiska material som ex, kork och kokos.

De gröna framgångarna får även genomslag inom de olika nämnderna, några exempel på detta är att vi i Miljöpartiet fått igenom att det nu är bygglovs befriat med att anlägga solceller till upp till 30 kvm, vi har fått fram att utformningen av stadsplanering innanför ringleden ska fokusera på fossilfri infrastruktur, cykel och kollektivtrafik och kollektiva transport lösningar. Hantering av att kunna enkelt återvinna textilier och mycket - mycket mer.

Vi i Miljöpartiet har även under våren get i uppdrag att ta fram en policy för att motverka rasism och främlingsfientlighet i samhället. Det är viktigt att vi som kommun arbetar långsiktigt och förebyggande, det är viktigt att vi skapar riktlinjer som ger många olika aktörer i samhället möjlighet att prioritera frågan. Vi i kommungruppen vill stärka samhället så att ingen ska behöva känna av utanförskap på grund av rasism och främlingsfientlighet. Alla människor i vår kommun har rätt att få bli behandlade på ett likvärdigt sätt, vi i Miljöpartiet vill stärka den mångfald och mångkulturell grund som finns i Umeå.

Ett stort tack till kommungruppen för det arbete Ni gjort under våren, ett stort tack också till alla medlemmar för Era engagemang och inspel. Det är nu som den gröna rörelsen äntligen fått genomslag i Umeå kommun och det känns riktigt bra att vi i Miljöpartiet kan leverera mer grön politik till Umeåborna än någonsin. Vi ser till att ta ansvar idag och investera för att vi ska kunna efterlämna ett ekosystem till nästa generation.

Trevlig sommar. 

Nasser Mosleh, Gruppledare Miljöpartiet de gröna Umeå

Hej medlem!

Skriver från tåget på väg hem från kongressen i Linköping, en spännande och givande kongress.

Vill veta mer om Kongressen, följ länken till hemsidan för partistyrelsens summering.

(länkadress https://www.mp.se/om/kongress)

(Bild från Isabellas öppningstal i plenum)

Delegationen från Västerbotten

(Bilden är från plenumsalen och visar delar av ombud, ersättare, observatörer från Umeå, Mazin, Farah, Alireza, John, Alice och Nasser)

Under tre dagar har delegationen debatterat och röstat på motioner, val av partistyrelse, val till EGP, träffar med nätverk och utvecklande seminarier. Möjligheten att dela erfarenheter och kunskaper har varit fantastiskt givande och vi har stått upp för Umeå och Västerbotten.

Vi försöker alltid vinna debatten och till höger försöker vårt ombud övertyga andra miljöpartister, att rösta på Julia Stuxgrens motion: att delar av vinsten från gruvdrift måste återges till kommunen och regionen som exploateras [red: egen tolkning].

Hälsningar,

John Vestergren

Kongressombud, Ledamot – Miljöpartiet de gröna i Umeå. 


För den som vill lägga till kalendern direkt i sin egen, klicka på + i GoogleLoggan längst ner till höger (se först till att ha loggat in i Google bara)

Länk till MP Riks kallender: http://medlem.mp.se/just-nu/kalendariumKommande aktiviteterKommungruppen* möts en måndag varje månad, före Kommunstyrelsens möte, på Stadshuset, kl 18.00-21.00. Alla medlemmar är välkomna och har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

Här hittar du mötesdatum för alla kommunens beslutsinstanser.

*Kommungruppen består av vår förenings förtroendevalda ledamöter i fullmäktige, kommunala nämnder och styrelser.


För utförligare information om kommunikationsplattformen och hur du skaffar inloggning, vänligen se länets infosidor Medlemsinfo - Kommunikation eller Google Apps for Works MPAC info. Ansöker du från ett mejlkonto vi inte har i medlemsregistret kan ansökan om inloggning ta längre tid behandla.