Engagera dig

Alla gröna krafter behövs!
Vi står inför en enorm omställning av samhället för att klara klimatutmaningen och vi måste stå upp för mångfald och god integration av alla medmänniskor som kommit hit. Vi tar ett stort ansvar för att tillhandahålla en god omsorg gentemot såväl barn som äldre. För att skapa en skola med hållbar arbetsmiljö för elever och lärare, där alla får en chans att växa. I byggandet av vår stad, kommun och region kan vi påverka för långsiktigt hållbara lösningar och planer.

Vill du bidra med din kraft för att stärka Miljöpartiet i Umeå och bilda opinion för den gröna politiken? Hör av dig!
Ditt engagemang är viktigt, för vår hållbara framtid!Aktuella möten och aktiviteter hittar du i vår kalender.

Vill du engagera dig, kontakta sammankallande i ledningsgruppen Mia Winroth.
Vill du komma i kontakt med Grön Ungdom, Gröna studenter eller Gröna seniorer i Umeå, är du också varmt välkommen att höra av dig till ledningsgruppen så hjälper vi dig!


Vill du bli medlem? Surfa in på http://www.mp.se/bli-medlem