Diskussioner

Miljöpartister älskar att diskutera. På underliggande sida är Google Gruppen för Umeå Medlem inbäddad.
Tänk 
på hur du uppträder och formulerar dig. Läs igenom Riks regler för diskussionforum
För information om kommunikationsplattformen och hur du ansluter till en Google Grupp, se länets infosida Medlemsinfo - Kommunikation eller Google Dokument Google Apps for Works MPAC info.

På http://vasterbotten.medlem.mp.se/diskussioner finns några regionala och rikstäckande diskussionsgrupper för medlemmar.
Alla medlemmar i MP Umeå kan gå med i gruppen "Umeå-Medlem". 
Att visa Google Grupperna inbäddat på medlemswebben, kräver en del extra resurser av din utrustning. Har du en långsam uppkoppling, "klen utrustning" och tycker att gränssnittet är segt, gå direkt till gruppens hemsida eller deltag per mejl. Direktlänk till Google Gruppen Umeå-Medlem. Tänk på hur du uppträder och formulerar dig. Läs igenom Riks regler för diskussionforum.