Arkiv

Här hittar du protokoll, månadsbrev och andra typer av dokument. 
Vissa av dokument ät tillgängligt för alla, medan andra riktar sig främst till medlemmar och kräver behörighet för att visas. Motioner, interpellationer eller frågor som MP Umeå lämnat till fullmäktige hittar du även på Umeå Kommuns politiksidor.
Är det något särskilt dokument du söker är du välkommen att kontakta ledningsgruppen.

För alla intresserade 
Publikt MP Umeå;
  Externa dokument som Motioner, Remissvar och Yttranden
                                    Interna som Stadgar och arbetsordningar.

För medlemmar
Här hittar du protokoll, månadsbrev och andra dokument.
Kallelser till möten anslås i kalendariet, och läggs med ev underlag ut i 
Kallelser möten i MP Umeå
För att komma åt protokoll, månadsbrev och annan information som riktar sig till medlemmar krävs inloggning. För detta behöver du vara medlem i MP Umeå samt logga in med ett googlekonto. För att få åtkomst ansöker du sedan om om medlemskap i vår Google grupp Umeå-medlem. Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du använder dig av dessa funktioner, eftersom den är anpassad till Googles plattform. 


För utförligare information om kommunikationsplattformen och hur du skaffar inloggning, vänligen se länets infosidor Medlemsinfo - Kommunikation eller Google Apps for Works MPAC info. Ansöker du från ett mejlkonto vi inte har i medlemsregistret kan ansökan om inloggning ta längre tid behandla. 

För ledningsgruppen