Välkommen till Miljöpartiet de gröna i Umeå!
Har du funderat på att engagera dig i Miljöpartiet, eller är du nyfiken på vår verksamhet? Då har du hamnat rätt. Vi är ett öppet parti som välkomnar alla som vill engagera sig. Vår organisation bygger på delaktighet, jämlikhet och respekt för varandras olikheter och en gemensam vision om ett långsiktigt hållbart samhälle.
Vi vill modernisera Umeå och du är varmt välkommen att vara med!

På denna sida hittar du information om vad som händer i partiet just nu och hur du kan engagera dig lokalt. Föreningen har ca 150 medlemmar (höst 2016) och leds av en ledningsgrupp som ansvarar för föreningens aktiviteter och utåtriktade arbete. Vi anordnar medlemsmöten, tematräffar, seminarier och studiebesök. Vi har också utåtriktade aktiviteter. Vill du hjälpa till och planera och/eller genomföra olika aktiviteter är vi tacksamma för din hjälp! Maila oss på umea@mp.se.

De förtroendevalda i olika kommunala instanser, såsom nämnder och styrelser, kallas Kommungruppen och samlas en gång per månad för avstämning och diskussion om aktuella kommunpolitiska ärenden (vanligen måndag innan Kommunstyrelsens möte). Kommungruppen leds av en Gruppledare och på dessa månadsmöten är även medlemmar välkomna. Mer om vår politik kan du läsa på www.mp.se/umea där du hittar vårt valmanifest.

(Denna sida är under uppbyggnad, så om det är något du saknar eller undrar över är du välkommen att kontakta oss på umea@mp.se.)


Till  Facebook  Grön Ungdom mp.se/umea (den externa hemsidan) 

https://www.facebook.com/mpumea?fref=ts
Gå in och gilla vår sida så kan du lätt följa vad vi har för oss. Du behöver inte vara medlem, bara intresserad av att veta mer om vår politik!